EL-ART d.o.o.

družba za inženiring, projektiranje in avtomatizacijo

Kapucinski trg 2
4220 Škofja Loka


t: +386 4 512 23 60
e: tajnistvo@el-art.si

Ostale inženirske storitve


Poleg osnovnih storitev projektiranja in avtomatizacije vam podjetje EL-ART d.o.o. lahko na osnovi dolgoletnih projektnih izkušenj svojih sodelavcev ponudi tudi tudi naslednje projektne storitve:

 • Projektno vodenje;
 • Izvedba celotnih projektov avtomatizacije;
 • Zagon in vzdrževanje zahtevnih sistemov;
 • Električne meritve

Projektno vodenje


Podjetje EL-ART d.o.o. ponuja projektno vodenje na industrijskih tehnoloških projektih in projektih vodenja večjih postrojev. Pri projektnem vodenju izhajamo iz pridobljenih tehnoloških, mehatronskih in organizacijskih znanj, pridobljenih pri delu na konkretnih projektih. Poskrbimo za:

 • Spremljanje in sodelovanje pri gradbenih zasnovah objektov;
 • Aktivno sodelovanje pri tehnoloških zasnovah projektov;
 • Aktivno sodelovanje pri mehatronskih zasnovah strojev in naprav;
 • Časovno načrtovanje izvedbe projektov;
 • Preged ter ocena elektro dokumentacije in dokumentacije vodenja;
 • Strokovni nadzor izvajalca elektro opreme;
 • Strokovni nadzor izvedbe elektro inštalaterskih del na gradbišču;
 • Nadzor nad kvaliteto izvedbe programske opreme pred zagonom;
 • Sodelovanje in vsklajevanje aktivnosti z vsemi izvajalci na gradbišču po ZGO-1;
 • Zagotovitev vseh potrebnih dokumentov izvajalcev za uspešen zaključek projekta;
 • Sodelovanje pri tehničnem prevzemu objekta.

Izvedba elektrotehniških projektov


Podjetje EL-ART d.o.o. sodeluje z zanesljivimi partnerji ob pomoči katerih lahko ponudimo tudi izvedbo elektrotehniških del na najzahtevnejših projektih. Sodelovanje z našimi partnerji nam daje možnost, da izvedeno projekte v celoti, investitorjem pa celovit in učinkovit pregled in nadzor nad projektom. V sodelovanju z našimi partnerji lahko zagotovimo:

 • Izvedbo vseh vrst nizkonapetostnih stikalnih blokov od transformatorskih postaj, preko močnostne distribucije, netehnoloških instalacij, tehnoloških sistemov ter strojev in naprav;
 • Izvedbo vseh vrst elektro inštalaterskih del s poudarkom na inštalacije tehnoloških procesov in strojev. Pri delu smo učinkoviti in pravočasni, delo naših elektro inštalaterjev se konča s testom tehnoloških inštalacij na nivoju krmilnika;

Zagon in vzdrževanje zahtevnih sistemov


Zagon kompleksnega tehnološkega sistema je navadno najbolj občutljiv del projekta. Sodelavci EL-ART d.o.o. imajo bogate izkušnje pri zaganjanju najzahtevnejših industrijskih sistemov, ki smo jih pridobili z leti projektnega in vzdrževalnega dela v zahtevnih industrijskih okoljih. Poskrbimo za:

 • Kvalitetno izvedbo signalnih inštalacij, vključno z zapisi o opravljenih inštalacijskih testih na nivoju uporabljenega krmilnika;
 • Nastavimo uporabljeno stikalne opreme skladno z projektnimi zahtevami;
 • Zaganjamo frekvenčne pretvornike proizvajalcev Control Techniques, Mitsubishi, ABB in drugih;
 • Parametriramo merilne sisteme sisteme za merjenje tlaka, pretoka, nivojev, temperature, koncentracij ...., ter tehnološke aktuatorje – vse vrste loput in ventilov;
 • Zaganjamo gorilniške proge in gorilnike od majhnih do 2MW;
 • Izvajamo periodično vzdrževanje ter meritve električnih inštalacij, strojev in naprav skladno z ustreznimi standardi in predpisi;
 • Periodično vzdrževanje tehnološke merilne opreme (pretoki, višine, temperaturne in tlaki), katere so opredeljeni kot indikatorji v proizvodnem procesu. V sodelovanju z Laboratorijem za meroslovje Lotrič, pa vzdržujemo tudi obračunske merilnike;
 • Periodično vzdržujemo gorilniško opremo.

<< nazaj