EL-ART d.o.o.

družba za inženiring, projektiranje in avtomatizacijo

Kapucinski trg 2
4220 Škofja Loka


t: +386 4 512 23 60
e: tajnistvo@el-art.si

Projektiranje


Podjetje EL-ART d.o.o. ponuja izdelavo projektne dokumentacije električnih inštalacij in opreme strojev in naprav. Pri delu uporabljamo programsko opremo EPLAN P8 in SEE Electrical Caddy++. Pri izdelavi projektne dokumentacije izhajamo iz veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov ter iz pridobljenih tehnoloških, mehatronskih in elektrotehničnih znanj, pridobljenih pri delu na konkretnih projektih. Projektno dokumentacijo izdelujemo na naslednjih področjih:
  • nizkonapetostni močnostni razvodi;
  •  elektroinštalacije in oprema tehnoloških procesov (sežigi, rekuperacije ogrevanja, tehtalni, dozirni in transportni sistemi, mešalnice, filtri in separatorji, mlini....);
  • elektroinštalacije in oprema za vodenje strojev in naprav (vključno s pnevmatsko in hidravlično opremo, transportni in preoblikovalni stroji, žage, pakirni stroji ....);
  • inštalacije in oprema industrijskih informacijske sistemov (komunikacijski sistemi, sistemi spremljanja energetika in tehnoloških parametrov, kvalitete električne energije.....);

Pri projektiranju zahtevnih sistemov izhajamo iz tehnoloških shem, ki jo glede na naša znanja lahko izdelamo v sodelovanju s tehnologi naročnika ...

V dogovorjenem jeziku izdelamo vse vrste električnih načrtov - enopolnih, vezalnih, tripolnih. Zaščitne elemente pri močnostnih porabnikih primerno dimenzioniramo ... 

Načrte opremimo z jasnimi specifikacijami in zbirniki, spončnimi listami  ter izgledom stikalnih blokov, na osnovi katerih izvajalec izdela stikalne bloke ...

Stikalne bloke pri izvajalcu preverimo iz krmilnika do nivoja priključnih sponk. ob tem preverimo in protokoliramo še ostale potrebne lastnosti izdelanih stikalnih blokov ...

V sodelovanju z vami Izberemo, priključimo, parametriramo in zaženemo dogovorjeno procesno opremo ...

<< nazaj

 
Tehnološke sheme
 
Električni načrti
 
Stikalni bloki
 
Procesna oprema